MotorVerzekeringen

De motorverzekering kent 3 basisdekkingen en een aantal optionele aanvullende dekkingen.

Wettelijke aansprakelijkheid 
De motorverzekering is een wettelijk verplichte verzekering. Uw motor dient verplicht verzekerd te zijn met in ieder geval dekking voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA). Deze motorverzekering dekt de schade die u met de motor aan iemand anders  toebrengt. De schade aan uw eigen motor wordt dus niet vergoed.

Beperkt Casco dekking 
De motorverzekering is naast de verplichte wettelijke aansprakelijkheid uit te breiden met een beperkt casco dekking. Deze dekking keert een bedrag uit als de motor bijvoorbeeld gestolen wordt of in brand vliegt.

Volledig Casco dekking 
Een volledig casco dekking, ook wel All Risk genoemd, is nog uitgebreider. Deze motorverzekering keert ook een bedrag uit als u bijvoorbeeld zelf een beschadiging aan uw motor veroorzaakt of een onbekend iemand uw motor heeft beschadigd.

Situatie 
WA dekking 
Beperkt Casco 
Volledig Casco 
Schade aan anderen • • •
Ruitschade en ruitvervanging   • •
Brand, explosie en kortsluiting   • •
Diefstal, verduistering en joyriding   • •
Aanrijding met wild en dergelijke   • •
Neerstortende vliegtuigen   • •
Transport van de auto   • •
Botsen en omslaan     •
Te water of van de weg raken     •
Van buiten komende onheilen     •

Aanvullende dekkingen
Naast deze 3 basisdekkingen is het mogelijk om de motorverzekering uit te breiden met een aantal aanvullende dekkingen, zoals :