Disclaimer

Ondanks bij het samenstellen van deze website door MotorVerzekeringen.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de op de website van MotorVerzekeringen.nl voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de website van MotorVerzekeringen.nl voorkomende gegevens, informatie of adviezen. MotorVerzekeringen.nl is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen.