Verkeers Rechtsbijstandsverzekering

De verkeersrechtsbijstandsverzekering bij de motorverzekering biedt juridische bijstand om de schade op de tegenpartij te verhalen. Dan hoef je dit niet zelf te doen en voorkomt veel gedoe en ellende.

Een verkeersrechtsbijstand biedt een uitgebreidere dekking dan de gebruikelijke verhaalsrechtsbijstandsverzekering. De verkeersrechtsbijstandsverzekering biedt ook dekking voor alles wat met verkeer te maken heeft, dus ook als voetganger of als fietser. Bovendien is het gehele gezin meeverzekerd. Wij adviseren deze verzekering bij uw motorverzekering af te sluiten.