MotorVerzekeringen.nl is aangesloten bij:

Lid van branchevereniging Adfiz

Adfiz

MotorVerzekeringen.nl is, als onderdeel van De Groot Financieel Adviseurs, lid van Adfiz. Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiële en assurantie-adviseurs. De bij Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en aanbieders. Adfiz stelt als voorwaarde dat verzekeringsmaatschappijen geen eigendomsbelang of zeggenschap mogen hebben in de bij haar aangesloten leden.

Voor meer informatie : www.adfiz.nl

 

Register Intermediair Financiële Dienstverlening (RIFD)

Register Intermediair Financiële Dienstverlening (RIFD)

Door onze inschrijving in het RIFD onderschrijven wij de Code Integriteit en de gedragscode van het register. Het register waarborgt de betrouwbaarheid, kwaliteit, onafhankelijkheid en deskundigheid van ons kantoor.

Voor meer informatie : www.rifd.nl

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Link naar de site van Kifid

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de KiFiD is 300.014360.

Voor meer informatie : www.kifid.nl

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. MotorVerzekeringen.nl is via De Groot Financieel Adviseurs bij de AFM geregistreerd onder nummer 12020983 en wij beschikken over alle benodigde vergunningen. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5 ct/min.).

Voor meer informatie : http://www.afm.nl/nl/consumenten.aspx